Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách xuất khẩu lao động
Ms. Chi
0984.249.444

Tin tức nổi bật

Video công ty

Liên kết & Quảng cáo

Trang chủ » Giới thiệu

Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 1. Chủ tịch hội đồng quản trị - Ông Phạm Hữu Bắc
 2. Ủy viên hội đồng quản trị - Bà Trần Thị Lan Hương
 3. Ủy viên hội đồng quản trị - Bà Hoàng Thị Ngọc Trinh
 4. Ủy viên hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Hữu Phúc
 5. Ủy viên hội đồng quản trị - Ông Vũ Anh Dũng

BAN KIỂM SOÁT

 1. Trưởng ban Kiểm Soát - Bà Hà Thị Hiền
 2. Ủy viên ban Kiểm Soát - Ông Ngô Văn Lâm
 3. Ủy viên ban Kiểm Soát - Bà Phạm Thị Thu Thảo

BAN GIÁM ĐỐC

 1. Tổng Giám đốc - Bà Trần Thị Lan Hương
 2. Phó Tổng Giám đốc - Ông Vũ Đức Quảng
 3. Phó Tổng Giám đốc - Ông Lê Trọng Đạt
 4. Kế toán trưởng - Bà Hoàng Thị Ngọc Trinh