Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách xuất khẩu lao động
Ms. Chi
0984.249.444

Tin tức nổi bật

Video công ty

Liên kết & Quảng cáo

Quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng khoá XI

16-04-2012 09:00 | Đảng bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng khoá XI.

Sáng ngày 20/3/2012, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Dự hội nghị là toàn thể đảng viên, trưởng, phó các phòng ban chưa phải là Đảng viên và các quần chúng ưu tú của Công ty. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Bí thư Đảng uỷ Công ty trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị.

Hội nghị đã được quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản trong kết luận hội nghị trung ương 3 khoá XI về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 – 2010 và năm 2011. Năm năm qua tuy gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế, uy tín nước ta được nâng cao.

Hội nghị cũng được nghe quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015 và năm 2012. Hội nghị Trung ương nhận định, năm 2012 và những năm tiếp theo tình hình khủng hoảng nợ công và lạm phát tăng cao ở nhiều nước không chỉ làm chậm quá trình phục hồi kinh tế thế giới trong năm 2011 mà còn tiếp tục gây khó khăn, thậm chí có nguy cơ đẩy kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái mới. Do vậy năm 2012 vẫn là năm có nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế nước ta.

Đồng chí Bí thư đã điểm lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên 5 năm 2006 – 2010 và năm 2011, một số nhiệm vụ trọng tâm của 5 năm 2011 – 2015 và năm 2012. Đồng chí cũng giành nhiều thời gian phân tích tình hình Công ty thời gian qua và hiện nay. Nhận định chung là mặc dù gặp nhiều khó khăn do khách quan và do tình hình nội tại Công ty, nhìn chung Công ty vẫn giữ được ổn định, việc làm, đời sống người lao động được đảm bảo. Nếu ban lãnh đạo biết nắm bắt thời cơ, phát huy hết thế mạnh của Công ty thì chủ trương xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp mạnh trong tỉnh sẽ thực hiện được trong kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Hội nghị đã giành thời gian để thảo luận, các ý kiến hầu hết đều quan tâm đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, các giải pháp của Hội đồng quản trị trước những khó khăn ảnh hưởng của kinh tế thế giới và trong nước. Đồng thời đồng chí Bí thư đã giải đáp các thắc mắc và thông báo một số mục tiêu, giải pháp quan trọng để xây dựng Công ty trong những năm tới, đồng chí cho biết Công ty đang xây dựng đề án nâng vốn điều lệ lên 30 tỷ, chủ trương này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức trong tháng 4/2012 và báo cáo UBND tỉnh để quyết định.

Đồng chí Bí thư Đảng bộ Nguyễn Khắc Hiếu – Quán triệt kết luận Hội nghị Lần thứ 3 BCH TW Đảng khóa XI

Tiếp theo chương trình làm việc, hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư quán triệt  đề án số 04-ĐA/TW, ngày 20/5/2011 của tỉnh uỷ Thái Nguyên về “Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2011-2015” và đề án số 08/ĐA-TW ngày 23/8/2011 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2011-2015”.

Để thực hiện đề án số 08-ĐA/TW ngày 23/8/2011 đồng chí Bí thư yêu cầu Ban giám đốc công ty chỉ đạo các phòng chức năng bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế:

  1. Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty.
  2. Quy chế phối hợp giữa đảng uỷ, hội đồng quản trị, ban giám đốc và các tổ chức đoàn thể của công ty.
  3. Quy chế quản lý tài chính hàng năm.
  4. Quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính.
  5. Quy chế tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương đối với cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty.
  6. Quy chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư yêu cầu sau hội nghị này, các cán bộ đảng viên phải nhận thức sâu sắc tinh thần kết luận Hội nghị lần thứ 3 BCH TW đảng  khóa XI. Đặc biệt là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ – CP của Chính phủ về những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Trong công tác lãnh đạo của đảng ủy, sự điều hành của Ban Giám đốc cần phải linh hoạt và sát thực tế, chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường. Phấn đấu thực hiện mục tiêu của Đảng bộ đề ra trong năm 2012 là giữ ổn định Công ty, tạo đà phát triển trong những năm tiếp theo.

(Theo Batimex)

Các tin tức mới