Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách xuất khẩu lao động
Ms. Chi
0984.249.444

Tin tức nổi bật

Video công ty

Liên kết & Quảng cáo

Công ty CP Xuất Nhập khẩu Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2012

16-04-2012 12:00 | Ngày 29/03/2012 tại Văn phòng Công ty, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức Hội nghị Người lao động toàn Công ty năm 2012. Tham dự hội nghị có đại diện Đảng ủy Công ty, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công thương tỉnh Thái Nguyên và toàn thể cán bộ, nhân viên, lao động toàn Công ty. Đoàn Chủ tịch thông báo Chương trình làm việc của hội nghị gồm: Thảo luận và thông qua Thỏa ước lao động tập thể năm 2012; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012; Thảo luận Quy chế chi tiêu nội bộ và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Công thương Việt Nam”.


Toàn cảnh hội nghị Người lao động năm 2012

Hội nghị đã nghe bà Chủ tịch Công đoàn đọc toàn văn Bản Thỏa ước lao động tập thể năm 2012 gồm 8 chương, 33 điều. Nội dung cơ bản của Thỏa ước đã tuân thủ các quy định của Luật Lao động đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động. Nhìn chung các điều khoản đều cụ thể rõ ràng, thuận lợi cho việc thực hiện và kiểm tra. Ông Giám đốc Công ty cho biết, Bản Thỏa ước trình bày tại hội nghị hôm nay dựa trên bản Thỏa ước năm 2011 đã được Sở lao động - TBXH tỉnh Thái Nguyên chấp nhận và được gửi lấy ý kiến tham gia của các bộ phận trong Công ty.

Sau khi thông qua bản Thỏa ước, Hội nghị đã nghe ông Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đời sống năm 2011. Năm 2011 trong sự khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn về thị trường và vốn kinh doanh. Vì vậy mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định, thu nhập bình quân toàn Công ty là 3,9 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2012 dự báo vẫn là năm khó khăn đối với Công ty, kế hoạch của Ban Giám đốc đề ra là doanh thu 360 tỷ, lợi nhuận thuần 10 tỷ, thu nhập bình quân 4,2 triệu đồng/người/tháng. Để thực hiện được mục tiêu trên, Ban Giám đốc đã giao kế hoạch cụ thể cho 03 bộ phận trực tiếp hoạt động SXKD là Phòng Kinh doanh, Cửa hàng xe máy Honda, Trung tâm dạy nghề và Xuất khẩu lao động. Các bộ phận này được giao quyền tự chủ trong quan hệ giao dịch, mua bán dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, sự phối hợp của Phòng Kế toán và Phòng Tổ chức Công ty.

Chủ tịch Hội nghị đã dành thời gian để các đơn vị tham luận đóng góp ý kiến, đối thoại trực tiếp với người lao động nhằm giải quyết triệt để, kịp thời các vấn đề nảy sinh, tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Ngành Công thương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP XNK Thái nguyên đạt được trong năm 2011. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 của Công ty, đồng chí lưu ý đơn vị cần thực hiện tốt một số vấn đề như:  Bám sát chỉ đạo của Các Sở, ban, ngành để thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra trong năm 2012; không ngừng tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động. Đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực; quan tâm sức khoẻ người lao động; thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho cán bộ, công nhân và người lao động, xây dựng Công ty hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững.

Chủ tọa hội nghị đã mời đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương chứng kiến Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty ký kết Bản Thỏa ước lao động tập thể năm 2012.


Lễ ký Thỏa ước lao động năm 2012

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty đã lên phát động phong trào thi đua, kêu gọi, động viên các đoàn viên Công đoàn hăng hái lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra.

Phần cuối của Hội nghị, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam”.  Đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương đã lên trao Kỷ niệm chương cho 04 cán bộ, nhân viên Công ty vinh dự được nhận Kỷ niệm chương.


Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam”

Hội nghị Người lao động là Hội nghị được tổ chức thường niên của Ban chấp hành công đoàn và Ban giám đốc công ty, trong năm 2012 khi nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn Hội nghị thật sự thiết thực để người lao động yên tâm công tác, chia sẻ những khó khăn chung của công ty và cùng chung sức xây dựng công ty CP Xuất nhập khẩu Thái Nguyên phát triển ổn định và bền vững. Hội nghị người lao động năm 2012 được Công đoàn ngành Công thương đánh giá cao về chất lượng, quy trình, nội dung và đảm bảo tính công, khai dân chủ./.

(Theo Batimex)

Các tin tức mới