Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách xuất khẩu lao động
Ms. Chi
0984.249.444

Tin tức nổi bật

Video công ty

Liên kết & Quảng cáo

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017-2022

26-05-2017 15:47 | Sáng ngày 27/3/2017, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên (Batimex) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022, tại Trụ sở Văn phòng Công ty (Số 25, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Về dự Đại hội có 38 cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự đại hội chiếm 99,1% tổng số cổ phần của Công ty.  

Đại hội đã được nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với sự thống nhất cao.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Cấp ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên đoàn kết, thống nhất phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty với cách làm linh hoạt, hiệu quả để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng dần theo các năm. Trong đó, năm 2016 cơ bản các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận Công ty đạt được theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra và trả cổ tức cho cổ đông  5%.

Đại hội đồng cổ đông BATIMEX đã thống nhất xác định phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch nhiệm kỳ 2017-2022:  Đẩy mạnh, phát triển sản xuất, kinh doanh; đa dạng hóa các mặt hàng, các ngành, lĩnh vực kinh doanh;  Phấn đấu mức tăng trưởng một số chỉ tiêu quan trọng như sau:  Doanh thu tăng trưởng 15% trở lên/năm; Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng trưởng 10% trở lên/năm; Lợi nhuận tăng trưởng 15% trở lên/năm; Trả cổ tức đạt 5% trở lên/năm. Trong đó, năm 2017 dự kiến đạt được một số chỉ tiêu chính: tổng doanh thu 550 tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu: 10 triệu USD.

Đại hội đã giới thiệu và tiến hành bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, kết quả như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Hữu Bắc             : Chủ tịch HĐQT

2. Bà Trần Thị Lan Hương      : Ủy viên

3. Bà Hoàng Thị Ngọc Trinh   : Ủy viên

4. Ông Nguyễn Hữu Phúc        : Ủy viên

5. Ông Vũ Anh Dũng                : Ủy viên

Ban Kiểm soát:

1. Bà Hà Thị Hiền                   : Trưởng ban

2. Ông Ngô Văn Lâm              : Ủy viên

3. Bà Phạm Thị Thu Thảo       : Ủy viên    

Thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Xuất nhập khẩu Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2017-2022

Phát biểu tại Đại hội, Ông Phạm Hữu Bắc – Chủ tịch Hội đồng quản trị BATIMEX nhiệm kỳ 2017-2022, thay mặt HĐQT cam kết điều hành Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, trên tinh thần trách nhiệm cao, nhằm đạt hiệu quả tốt nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

 Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Công ty nhiệm kỳ mới (2017-2022);

Các tin tức mới