Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách xuất khẩu lao động
Ms. Chi
0984.249.444

Tin tức nổi bật

Video công ty

Liên kết & Quảng cáo

Hội nghị đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2006-2008

03-09-2008 13:00 | Trong không khí tưng bừng của mùa thu cách mạng, hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ công ty CP Xuất nhập khẩu Thái Nguyên đã diễn ra ngày 23/8/2008.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2006 - 2008. Trong giai đoạn vừa qua Đảng bộ đã có một số chủ trương và nghị quyết quan trọng đề ra để lãnh đạo công ty như: tháng 10/2006 ra Nghị quyết về HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên trong đó bàn và biểu quyết nâng vốn điều lệ của công ty từ 5 tỷ lên 10,8 tỷ; tháng 3/2007 quyết định chủ trương giao khoán chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho các bộ phận; tháng 4/2007 Quyết định ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tháng 7/2007 Quyết định việc đầu tư lắp đặt dây truyền máy tuyển rửa quặng titan sa khoáng tại mỏ Cây Châm - Phú Lương; Tháng 10/2007 quyết định thành lập Trung tâm xuất khẩu lao động và giới thiệu việc làm...

Hơn hai năm chỉ đạo các hoạt động của Công ty thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ đề ra, kết qủa tốt nhất và quan trọng nhất đạt được là thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra về hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho CBCNV, đời sống cho cổ đông và người lao động toàn công ty được cải thiện đáng, hiệu quả kinh doanh năm sau cao hơn năm trước. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng từ một chi bộ đã phát triển thành Đảng bộ, Đảng bộ liên tục đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hơn hai năm qua không có Đảng viên vi phạm kỷ luật. Những điều đó đã khẳng định việc lãnh đạo công ty, việc chỉ đạo SXKD là đúng hướng và có hiệu quả. Mặc dù vậy cũng phải thấy rằng sự phát triển và kết  quả đạt được chưa thật sự vững chắc, công tác quản lý điều hành còn cần thời gian để tiếp tục đổi mới và hoàn thiện. Đã hơn ba năm thực hiện cổ phần hoá nhưng nhận thức  của một số cổ đông và lao động chậm được đổi mới, vẫn còn tư tưởng dựa dẫm trông chờ ỷ lại, sợ trách nhiệm. Đảng uỷ, HĐQT và Ban giám đốc chưa phát huy hết lợi thế của công ty, cần tích cực chủ động và giải quyết công việc nhanh chóng hơn.

Qua một thời gian lãnh đạo, đánh giá những mặt làm được và chưa làm được Đảng bộ đã rút ra những bài học kinh nghiệm như: Luôn bám sát sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, tranh thủ sự giúp đỡ của UBND Tỉnh, các Sở, ban ngành và các bạn hàng. Tận dụng cơ hội và điều kiện cho phép nhanh chóng đưa ra các quyết đáp trong quản lý, điều hành công ty và các quyết định chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo, có quy chế phối hợp giữa các cấp uỷ Đảng và Hội đồng quản trị, đổi mới công tác cán bộ, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, mạnh dạn đưa cán bộ trẻ có năng lực vào phụ trách một số vị trí then chốt nhằm phát huy lòng nhiệt tình, tính sáng tạo và năng động của tuổi trẻ. Phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Duy trì chế độ sinh hoạt cấp uỷ và các chi bộ, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ CNV, tạo không khí đoàn kết hăng hái làm việc. Cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu thực hiện các nội quy lao động, quy chế làm việc nâng cao hiệu quả, thực hành tiết kiệm. Quan tâm hơn nữa đến công tác kết nạp đảng nhất là Đảng viên trẻ, đây vừa là nhiệm vụ đồng thời là một động lực thúc đẩy tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên.

Đảng bộ phấn đấu giữ vững mục tiêu đã đề ra của nhiệm kỳ là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy thế mạnh trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá, khai thác khoáng sản và kinh doanh dịch vụ tăng nhanh kim nghạch xuất khẩu; Đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý; Nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra; xây dựng công ty phát triển bền vững; Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Một phần rất xúc động của Hội nghị là chia tay với Ông Đỗ Lân Nguyên Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty về nghỉ hưu theo chế độ. Trong thời gian làm việc và công tác của mình ông Đỗ Lân đã có những đóng góp quý báu xây dựng công ty, là người tiên tiến và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được cống hiến vì sự phát triển chung của công ty.

(Theo Batimex)

Các tin tức mới