Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách xuất khẩu lao động
Ms. Chi
0984.249.444

Tin tức nổi bật

Video công ty

Liên kết & Quảng cáo

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên tổ chức hội nghị người lao động năm 2017

25-05-2017 20:03 | Ngày 24 tháng 02 năm 2017, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thái Nguyên tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017

Về dự Hội nghị có ông Nông Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Thái Nguyên. Về phía Công ty có Bà Trần Thị Lan Hương-  Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; Bà Trần Thị Tố Uyên - Chủ tịch Công đoàn Công ty và toàn thể 49 người lao động của Công ty.

 

Ông Nông Quang Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Thái Nguyên chúc mừng Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Bà Trần Thị Lan Hương – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017; Ông Vũ Đức Quảng – Phó Tổng Giám đốc – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty thông qua Hội nghị Nội quy lao động, Quy chế trả lương, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Thi đua- Khen thưởng của Công ty và báo cáo thực hiện thỏa ước lao động năm 2016 do Bà Trần Thị Tố Uyên- Chủ tịch Công đoàn thông qua.

Tại hội nghị, ông Nông Quang Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ghi nhận những kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động Công đoàn Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên đã đóng góp cho ngành Công thương và định hướng các hoạt động công đoàn của Công ty trong năm 2017.

Những ý kiến của người lao động xoay quanh các vấn đề về việc làm, tiền lương được Tổng Giám đốc Công ty trả lời, giải thích thỏa đáng công khai ngay tại Hội nghị trên tinh thần dân chủ để người lao động được hiểu rõ và được hưởng quyền lợi tốt nhất, phù hợp với điều kiện làm việc tại Công ty.

Bà Trần Thị Lan Hương – Tổng Giám đốc Đại diện người sử dụng lao động và Bà Trần Thị Tố Uyên – Chủ tịch Công đoàn Công ty Đại diện cho tập thể người lao động đã ký thỏa ước lao động tập thể trước sự chứng kiến của Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Công thương, Đại diện Cấp ủy, Hội đồng quản trị Công ty.

Bà Trần Thị Lan Hương - Tổng Giám đốc và Bà Trần Thị Tố Uyên - Chủ tịch Công đoàn Công ty ký thỏa ước lao động tập thể

Hội nghị người lao động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp. Toàn thể người lao động trong Công ty đã biểu quyết thông qua các nội dung Hội nghị và quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2017./.

Các tin tức mới